HỆ THỐNG BẢN ĐỒ

Thông tin các sở ban ngành

THÔNG TIN THÀNH PHỐ

Tính tới thời điểm (01/08/2018)
 

DÂN SỐ


8,445 triệu

 

DIỆN TÍCH


2,061 km²

 

ĐỘ TUỔI TRUNG BÌNH


33

Thống kê số lượng
tham gia khảo sát

Thống kê theo
trình độ học vấn

Thống kê số lượng người tham gia
theo thời gian - khảo sát

Thống kê theo số lượng người tham gia khảo sát
theo ngành nghề